Quantitative Risk Assessment Process – Sayısal Risk Değerlendirme Süreci

Sayısal (Quantitative) Risk Değerlendirme süreci için aşağıdaki adımlar takip edilmeli, yapılan değerlendirmeler kayıt altına alınmalı, düzenli aralıklar ile ve önemli değişikliklerden sonra tekrar gözden geçirilmelidir.

  • AV – Varlık Değerinin Belirlenmesi
  • EF – Etkiye Maruz Kalma Oranının Belirlenmesi
  • SLE – Tekil Kayıp veya Zarar Beklentisinin Hesaplanması
  • ARO – Yıllık Tekrarlama Sayısının Berlilenmesi
  • ALE1 – Yıllık Kayıp veya Zarar Beklentisinin Hesaplanması
  • CONTROL – Risk Azaltıcı Kontrollerin Belirlenmesi
  • ALE2 – Kontroller Sonrasında Yıllık Kayıp Beklentisinin Hesaplanması
  • CBA – Maliyet/Fayda Analizinin Tamamlanması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *