Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Bilgi teknolojileri güvenliği, çeşitli teknolojilerden yararlanılarak bilgiyi korumak için tasarlanmış mantıksal sistemlerin oluşturulmasıyla verinin kaydedildiği yerde, transfer edilirken ve gösterilirken yetkisiz erişim, hatalı kullanım, arıza, değiştirme, silme ve imha gibi olaylara karşı gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin güvence altına alınmasıdır. Bu sayede BT güvenlik sistemleri aracılığı ile ana sistemlerin amaçları doğrultusunda kullanılarak, kendilerinden beklenen kritik işleri … Continue reading Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Fiziksel Güvenlik

Çevresel güvenlik olarak da isimlendirilen Fiziksel Güvenlik, tesisler, ekipmanlar, çalışanlar, kaynaklar ve BT varlıklarının fiziksel hasarlardan ve yetkisiz fiziksel erişimlerden korunmasını sağlamak için tasarlanmış somut önlemlerdir. Bireyleri tanımak için gerekli yöntemlerin belirlenmesi, güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması, yetkisiz kişilerin ilgili alanlara erişiminin engellenmesi, açıkta kalan sistemlerin doğal tehditlerden (yağmur, güneş, nem, deprem vb.) korunması, ziyaretçi, danışman ve … Continue reading Fiziksel Güvenlik

Veri, Bilgi, Birikim ve Bilgelik Nedir?

Bilgi Çağında Veriden, Bilgeliğe… Yazı, ilk olarak 3200 (M.Ö) yılında Sümerler tarafından bulunmuştur ve “Çivi Yazısı” olarak bilinmektedir. Mısırlılar çivi yazısını geliştirmiş ve sonrasında ise Hititler, “hiyeroglif” dediğimiz, resimsel anlatıma dayalı yazıyı kullanmışlardır. Tarihe baktığımızda ilk kurulan şehirlerde nüfusun artması ile ticari faaliyetler büyük hacimlere ulaşmış ve klasik hesaplamalar yetersiz kalmaya başlamıştır. Halk günlük alış-veriş … Continue reading Veri, Bilgi, Birikim ve Bilgelik Nedir?