Bilgi Güvenliğinde Kontrol Tipleri

Görsel, https://www.pngwave.com/png-clip-art-tuzdm sitesinden alınmıştır.

Bilgi güvenliği ilkeleri oluşturulurken uygulanacağı alanda ve kapsamda olabildiğince fazla noktayı kontrol ederek mevcutta veya gelecekte oluşabilecek zafiyetleri gidermeye ve makul bir güvenlik seviyesi sağlayarak yapılacak işleri engellemeden, güvenlik bakış açısı ile iş sürekliliğine destek olmaktadır. Bilgi güvenliği kontrolleri uygulanacağı alan iş alanı/sektör bazında değişebilir. Bir hastane, okul, banka, devlet kurumu, nükleer santral veya elektronik … Continue reading Bilgi Güvenliğinde Kontrol Tipleri