Bilgi Güvenliği Temel Kavramları

Tüm dünyada kabul edilmiş, bilgi güvenliğinin en temel üç bileşeni; Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity) ve Erişilebilirlik (Availability) olarak baz alınmaktadır. Korunacak olan bilgi varlıkları, süreçler, risk yaklaşımı gibi bileşenler öncelikli olarak bu C.I.A üçgeni çerçevesinde farklı kontroller ile koruma altına alınması hedeflenir. Kurumdaki bilgi güvenliği politikaları da bu model çevresinde tasarlanır. Bu bağlamda, gizlilik bilgiye … Continue reading Bilgi Güvenliği Temel Kavramları

Fidye Yazılım (Ransomware) Saldırı ve Savunma Evreleri

Bu yazının ilk bölümü olan "Virüs 2.0 - Fidye Yazılım (Ransomware)" başlıklı yazımı aşağıdaki link aracılığı ile okuyabilirsiniz. https://mturan.net/blog/virus-2-0-fidye-yazilim-ransomware/ Kurumlar, siber güvenlik konusunda hiç bitmeyen ve temposu düşmeyen bir savunma sağlamak için sürekli efor harcamak zorundadırlar. Siber saldırılara veya olaylara karşı gerçekleşecek durumları üç temel aşamada ele alabiliriz, bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir; Fidye Yazılım Saldırısı … Continue reading Fidye Yazılım (Ransomware) Saldırı ve Savunma Evreleri

Virüs 2.0 – Fidye Yazılım (Ransomware)

Çoğu kişinin kabul edeceği gibi bulaşıcı hastalıklar ile mücadele ettiğimiz bu zor günler kuruluşların dijitalleşme yolunda hızlı karar almalarına vesile oldu. Birçok kurum esnek zaman, esnek mekân, uzaktan çalışma gibi kavramları deneme konusunda pek istekli olmasalar da mevcut durumda bunun olabildiği ve beklendiği gibi kurumlar üzerinde negatif işgücü kaybı yaratmadığını tecrübe ettiler. Metropollerde yaşayan ve … Continue reading Virüs 2.0 – Fidye Yazılım (Ransomware)

Siber Güvenlik Kitapları ve Video Eğitimleri

Merhaba, Bu sayfada sizlere internet üzerinde çeşitli kaynaklardan derlediğim yazılı ve görsel eğitim kaynaklarını, siber güvenlik ve bilgi güvenliği ile ilgili kitap ve yayınları paylaşacağım. Zaman zaman yeni kaynakları keşfettikçe sayfayı güncelleyeceğim. Bir çok kaynağı bir arada bulabileceğiniz bu sayfanın sürekli değişen şartlarda güncel kalması ve bizlerin de buradaki kaynaklardan faydalanarak kendimizi güncel tutmamızın ne … Continue reading Siber Güvenlik Kitapları ve Video Eğitimleri

Siber Güvenlik Bölümleri, Uzmanlıkları, Kariyer Yolları ve Sertifikalar

Kurumların ve bireylerin dijital dönüşümü teknolojik ilerlemeler sayesinde dünyada ve ülkemizde inanılmaz bir hız ile ilerliyor ve yüzyıllardır devam eden alışkanlıklar buna ayak uydurmakta zorlanıyor, eski okul bilgileri ile yeni dünyayı şekillendirmeye çalışıyor ve birçok noktada her insanın yürümeyi öğrenmeye başladığı gibi düşe kalka yeniden yürümeyi bu yeni ortamda ayakta kalmayı öğreniyoruz. Sanayi toplumundan teknoloji … Continue reading Siber Güvenlik Bölümleri, Uzmanlıkları, Kariyer Yolları ve Sertifikalar

Bilgi Güvenliğinde Kontrol Tipleri

Görsel, https://www.pngwave.com/png-clip-art-tuzdm sitesinden alınmıştır.

Bilgi güvenliği ilkeleri oluşturulurken uygulanacağı alanda ve kapsamda olabildiğince fazla noktayı kontrol ederek mevcutta veya gelecekte oluşabilecek zafiyetleri gidermeye ve makul bir güvenlik seviyesi sağlayarak yapılacak işleri engellemeden, güvenlik bakış açısı ile iş sürekliliğine destek olmaktadır. Bilgi güvenliği kontrolleri uygulanacağı alan iş alanı/sektör bazında değişebilir. Bir hastane, okul, banka, devlet kurumu, nükleer santral veya elektronik … Continue reading Bilgi Güvenliğinde Kontrol Tipleri

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Bilgi teknolojileri güvenliği, çeşitli teknolojilerden yararlanılarak bilgiyi korumak için tasarlanmış mantıksal sistemlerin oluşturulmasıyla verinin kaydedildiği yerde, transfer edilirken ve gösterilirken yetkisiz erişim, hatalı kullanım, arıza, değiştirme, silme ve imha gibi olaylara karşı gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin güvence altına alınmasıdır. Bu sayede BT güvenlik sistemleri aracılığı ile ana sistemlerin amaçları doğrultusunda kullanılarak, kendilerinden beklenen kritik işleri … Continue reading Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Fiziksel Güvenlik

Çevresel güvenlik olarak da isimlendirilen Fiziksel Güvenlik, tesisler, ekipmanlar, çalışanlar, kaynaklar ve BT varlıklarının fiziksel hasarlardan ve yetkisiz fiziksel erişimlerden korunmasını sağlamak için tasarlanmış somut önlemlerdir. Bireyleri tanımak için gerekli yöntemlerin belirlenmesi, güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması, yetkisiz kişilerin ilgili alanlara erişiminin engellenmesi, açıkta kalan sistemlerin doğal tehditlerden (yağmur, güneş, nem, deprem vb.) korunması, ziyaretçi, danışman ve … Continue reading Fiziksel Güvenlik

Veri, Bilgi, Birikim ve Bilgelik Nedir?

Bilgi Çağında Veriden, Bilgeliğe… Yazı, ilk olarak 3200 (M.Ö) yılında Sümerler tarafından bulunmuştur ve “Çivi Yazısı” olarak bilinmektedir. Mısırlılar çivi yazısını geliştirmiş ve sonrasında ise Hititler, “hiyeroglif” dediğimiz, resimsel anlatıma dayalı yazıyı kullanmışlardır. Tarihe baktığımızda ilk kurulan şehirlerde nüfusun artması ile ticari faaliyetler büyük hacimlere ulaşmış ve klasik hesaplamalar yetersiz kalmaya başlamıştır. Halk günlük alış-veriş … Continue reading Veri, Bilgi, Birikim ve Bilgelik Nedir?

Bilgi Güvenliği Bölümleri

Yeni mezun arkadaşlar, bilgisayar veya dijital dünyadaki güvenlik konularını merak edenler, bilgi teknolojileri alanında çalışan ve artık güvenlik ile ilgili işler yapmak isteyenler için temel güvenlik bölümlerini içeren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Bilgi güvenliği konu ve branşları aşağıdaki listede bulunan bölümlere göre farklılık gösterecektir. Bu alt bölümlerde kullanılan süreçlerin çoğu da birbirleriyle ilişki içindedir. Fiziksel güvenlik … Continue reading Bilgi Güvenliği Bölümleri