Bilgi Güvenliği Temel Kavramları

Tüm dünyada kabul edilmiş, bilgi güvenliğinin en temel üç bileşeni; Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity) ve Erişilebilirlik (Availability) olarak baz alınmaktadır. Korunacak olan bilgi varlıkları, süreçler, risk yaklaşımı gibi bileşenler öncelikli olarak bu C.I.A üçgeni çerçevesinde farklı kontroller ile koruma altına alınması hedeflenir. Kurumdaki bilgi güvenliği politikaları da bu model çevresinde tasarlanır. Bu bağlamda, gizlilik bilgiye … Continue reading Bilgi Güvenliği Temel Kavramları